Ζάραγκας (Zaragas) Χ. (Harilaos); Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos). Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 145–162, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20808. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20808. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.