Γιατρά Α. Α.; Βενετσάνου Φ. Δ.; Κουτσούμπα Μ. Ι. Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 163–181, 2019. DOI: 10.12681/hjre.20870. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20870. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.