Ζάννη Α.; Τελειώνη Δ. Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 70–101, 2023. DOI: 10.12681/hjre.34134. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/34134. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.