Μητσαρά Σ.; Ιορδανίδης Γ. Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 3, p. 57–96, 2015. DOI: 10.12681/hjre.8848. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/8848. Acesso em: 4 οκτωβρίου. 2022.