Δεσλή (Desli) Δέσποινα (Despina), και Αγγέλη Χαρίκλεια-Ειρήνη. 2019. ‘Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):63-76. https://doi.org/10.12681/hjre.20055.