Δημοπούλου Ιωάννα Δημήτριος, και Φρούντα Μαρία. 2019. ‘Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):129-44. https://doi.org/10.12681/hjre.20214.