Βλάχου Ελισάβετ, και Μάνεσης Νικόλαος. 2019. ‘Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):77-91. https://doi.org/10.12681/hjre.20495.