Καλλιοντζή Βασιλική, και Ιορδανίδης Γεώργιος. 2019. ‘Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):112-28. https://doi.org/10.12681/hjre.20797.