Ζάραγκας (Zaragas) Χαρίλαος (Harilaos), και Γκατζόγια (Gkatzogia) Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos). 2019. ‘Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):145-62. https://doi.org/10.12681/hjre.20808.