Γιατρά Αγγελική Αντ., Βενετσάνου Φωτεινή Δ., και Κουτσούμπα Μαρία Ι. 2019. ‘Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8 (1):163-81. https://doi.org/10.12681/hjre.20870.