Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos), Ζάραγκας Χ., Κούτρας Β. και Κουτσούκη Δ. (2018) ‘Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 7(1), σσ. 100–108. doi: 10.12681/hjre.18846.