Δημοπούλου Ι. Δ. και Φρούντα Μ. (2019) ‘Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 129–144. doi: 10.12681/hjre.20214.