Καλλιοντζή Β. και Ιορδανίδης Γ. (2019) ‘Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 112–128. doi: 10.12681/hjre.20797.