Ζάραγκας (Zaragas) Χ. (Harilaos) και Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ. (Dimitra) Ν. (Nikolaos) (2019) ‘Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 145–162. doi: 10.12681/hjre.20808.