Γιατρά Α. Α., Βενετσάνου Φ. Δ. και Κουτσούμπα Μ. Ι. (2019) ‘Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), σσ. 163–181. doi: 10.12681/hjre.20870.