Ζάννη Α. και Τελειώνη Δ. (2023) ‘Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 12(2), σελ. 70–101. doi: 10.12681/hjre.34134.