Μητσαρά Σ. και Ιορδανίδης Γ. (2015) ‘Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας’, Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, σσ. 57–96. doi: 10.12681/hjre.8848.