[1]
Λάππα (Lappa) Χ. (Christina) Σ. και Μαντζίκος (Mantzikos) Κ. (Constantinos) N., ‘Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 17–40, Μαΐου 2019.