[1]
Δημοπούλου Ι. Δ. και Φρούντα Μ., ‘Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 129–144, Οκτωβρίου 2019.