[1]
Βλάχου Ε. και Μάνεσης Ν., ‘Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 77–91, Σεπτεμβρίου 2019.