[1]
Καλλιοντζή Β. και Ιορδανίδης Γ., ‘Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 112–128, Οκτωβρίου 2019.