[1]
Γιατρά Α. Α., Βενετσάνου Φ. Δ., και Κουτσούμπα Μ. Ι., ‘Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων’, HJRE, τ. 8, τχ. 1, σσ. 163–181, Δεκεμβρίου 2019.