[1]
Ζάννη Α. και Τελειώνη Δ., ‘Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας’, HJRE, τ. 12, τχ. 2, σελ. 70–101, Ιουλίου 2023.