Ζάννη Α., και Τελειώνη Δ. ‘Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας’. Έρευνα στην Εκπαίδευση, τ. 12, τχ. 2, Ιούλιος 2023, σελ. 70-101, doi:10.12681/hjre.34134.