Δεσλή (Desli) Δέσποινα (Despina), και Αγγέλη Χαρίκλεια-Ειρήνη. ‘Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Σεπτέμβριος 4, 2019): 63–76. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 14, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20055.