Δημοπούλου Ιωάννα Δημήτριος, και Φρούντα Μαρία. ‘Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Οκτώβριος 31, 2019): 129–144. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 10, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20214.