Βλάχου Ελισάβετ, και Μάνεσης Νικόλαος. ‘Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Σεπτέμβριος 15, 2019): 77–91. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20495.