Ζάραγκας (Zaragas) Χαρίλαος (Harilaos), και Γκατζόγια (Gkatzogia) Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos). ‘Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Νοέμβριος 1, 2019): 145–162. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20808.