Γιατρά Αγγελική Αντ., Βενετσάνου Φωτεινή Δ., και Κουτσούμπα Μαρία Ι. ‘Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 8, no. 1 (Δεκέμβριος 7, 2019): 163–181. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 9, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20870.