Ζάννη Αναστασία, και Τελειώνη Δάφνη. ‘Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας’. Έρευνα στην Εκπαίδευση 12, no. 2 (Ιούλιος 1, 2023): 70–101. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 19, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/34134.