1.
Χριστακοπούλου ΑΑ, Αλεξανδρόπουλος Γ. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του. HJRE [διαδίκτυο]. 9 Ιούλιος 2019 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];8(1):41-62. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19440