1.
Λάππα (Lappa) Χ (Christina) Σ, Μαντζίκος (Mantzikos) Κ (Constantinos) N. Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης. HJRE [διαδίκτυο]. 9 Μάιος 2019 [παρατίθεται 31 Ιανουάριος 2023];8(1):17-40. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/19492