1.
Βλάχου Ε, Μάνεσης Ν. Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών. HJRE [διαδίκτυο]. 15 Σεπτέμβριος 2019 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];8(1):77-91. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20495