1.
Καλλιοντζή Β, Ιορδανίδης Γ. Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. HJRE [διαδίκτυο]. 30 Οκτώβριος 2019 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];8(1):112-28. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20797