1.
Ζάραγκας (Zaragas) Χ (Harilaos), Γκατζόγια (Gkatzogia) Δ (Dimitra) Ν (Nikolaos). Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. HJRE [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2019 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];8(1):145-62. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/20808