1.
Ζάννη Α, Τελειώνη Δ. Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα:: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. HJRE [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2023 [παρατίθεται 19 Απρίλιος 2024];12(2):70-101. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/34134