1.
Μητσαρά Σ, Ιορδανίδης Γ. Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. HJRE [διαδίκτυο]. 9 Μάρτιος 2015 [παρατίθεται 3 Οκτώβριος 2022];3:57-96. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/8848