| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Αποδομώντας και αναδομώντας τις πεποιθήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Περίληψη   PDF
Σοφία Αυγητίδου, Χρηστίνα Σιδηροπούλου
 
Τόμ. 2 (2014) Αποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας: σύγχρονες τάσεις Περίληψη   PDF
Βασιλική Μπρουσκέλη
 
Τόμ. 4 (2015) Αποτύπωση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την προστασία της πολιτισμικής ετερότητας στον χώρο της Α'βάθμιας κ Β'βάθμιας Εκπαίδευσης. Μια ποιοτική μελέτη θεματικής ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας προς την Εθ Περίληψη   PDF
Ζωή Καρανικόλα, Χαρίκλεια Πίτσου
 
Τόμ. 2 (2014) Απόψεις Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το σύστημα επιλογής τους και την επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης. Περίληψη   PDF
Ελένη Μπακάλμπαση, Επαμεινώνδας Φωκάς
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή του Περίληψη   PDF
Αικατερίνη Αθανάσιος Χριστακοπούλου, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Απόψεις παιδιών Ρομά πρωτοσχολικής ηλικίας και των μητέρων τους για τη σχολική εμπειρία και τη σημασία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση του οικισμού Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Ειρήνη Αλεξοπούλου, Ευθυμία Πεντέρη
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) "Διδακτήρια άθλια, ρυπαρά και ετοιμόρροπα, δυσώδη και σκοτεινά...": Η υγιεινή κατάσταση των σχολικών κτηρίων στα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από τα θεσμικά κείμενα της εποχής Περίληψη   PDF
Σοφία Κανταράκη
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Διερεύνηση αναγκών των νηπιαγωγών: μία προσπάθεια τεκμηρίωσης του πλαισίου της προσχολικής εκπαίδευσης Περίληψη   PDF
Ελένη Ιωάννης Τσαλαγιώργου, Σοφία Αυγητίδου
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Διερεύνηση της ακαδημαϊκής υποεπίδοσης σε μαθητές υψηλών γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων με βάση το Μοντέλο Προσανατολισμού στην Επίδοση Περίληψη   PDF
Βασιλική Μπελογιάννη, Δημήτριος Ζμπάινος
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία Περίληψη   PDF
Ζωή (Zoi) Ταξιάρχης Αποστόλου (Apostolou), Νεκτάριος (Nektarios) Στελλάκης (Stellakis)
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με πρακτικές αφηγηματικής δραστηριότητας στο σπίτι: Μια δημογραφική έρευνα για την αφήγηση παραμυθιών στο νομό Φλώρινας Περίληψη   PDF
Konstantinos Mastrothanasis, Alexia Papakosta
 
Τόμ. 3 (2015) Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Σωτηρία Μητσαρά, Γεώργιος Ιορδανίδης
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Δίλγωσσοι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση της Αχαΐας Περίληψη   PDF
Παρασκευή Αγγελοπούλου, Νικόλαος Μάνεσης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Εκπαιδεύοντας του μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: παράγοντες που διαφοροποιούν την μαθησιακή εμπειρία των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική άσκηση. Περίληψη   PDF
Σοφία Αυγητίδου
 
Τόμ. 4 (2015) Εκπαίδευση και πόλεμος: η περίπτωση του εκπαιδευτικού προβλήματος στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τα έτη 1940 έως 1949 Περίληψη   PDF (English)
Maria Giannakou
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης Περίληψη   PDF
Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa), Κωνσταντίνος (Constantinos) N. Μαντζίκος (Mantzikos)
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Έμφυλα στερεότυπα και καταμερισμός στη Μουσική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της διδασκαλίας λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων σε δύο Μουσικά Σχολεία της περιφέρειας Περίληψη   PDF
Αντώνης Βερβέρης
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Έμφυλα στερεότυπα και μετασχηματισμός θεωρήσεων στην εσπερινή εκπαίδευση ενηλίκων: νοητικές συνήθειες και αποπροσανατολιστικά βιώματα γυναικών που επιστρέφουν στην εκπαίδευση Περίληψη   PDF
Δομνίκη Μαλτέζου, Γεώργιος Αρχιμήδη Κουλαουζίδης
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Έμφυλες αναπαραστάσεις στα σχολικά εγχειρίδια θετικής κατεύθυνσης των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου Περίληψη   PDF
Βασιλική Πλιόγκου, Ευαγγελία Κανταρτζή, Μαίρη Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Επιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή: Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αλεξανδρούπολη 20 - 21 Μαϊου 2016 Λεπτομέρειες   PDF
Τεύχος Περιλήψεων και Πρακτικά Βιωματικών Εργαστηρίων
 
Τόμ. 3 (2015) Έρευνα στην Εκπαίδευση Λεπτομέρειες   PDF
Συντακτική Ομάδα
 
Τόμ. 4 (2015) Έρευνα στην Εκπαίδευση - Σχετικά Λεπτομέρειες   PDF
Συντακτική Ομάδα
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση Περίληψη   PDF
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Μαρία Μουμουλίδου
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά σενάρια βιωματικής μάθησης της τοπικής ιστορίας στην ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης Περίληψη   PDF
Νικόλαος Αστρουλάκης, Νικόλαος Παπούλιας
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Η ανάδειξη των προσόντων του αποτελεσματικού Διευθυντή Σχολικής Μονάδας μέσα από τις διαδικασίες επιλογής. Μια εμπειρική μελέτη περίπτωσης Περίληψη   PDF
Eleftheria Argyropoulou, Anastasios Symeonidis
 
26 - 50 από 108 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 > >>