| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Βασιλική Καλλιοντζή, Γεώργιος Ιορδανίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Η προβληματική του συνεδρίου Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές Λεπτομέρειες   PDF
Συντακτική Ομάδα
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Βλάχου, Νικόλαος Μάνεσης
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa), Κωνσταντίνος (Constantinos) N. Μαντζίκος (Mantzikos), Στέφανος (Stefanos) Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos)
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος Περίληψη   PDF
Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia), Χαρίλαος Ζάραγκας, Βασίλειος Κούτρας, Δήμητρα Κουτσούκη
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Η συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων Περίληψη   PDF
΄Αννυ Ασημάκη, Εύα Κυριαζοπούλου, Δημήτρης Βεργίδης
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης κατά τη μεταπολίτευση Περίληψη   PDF
Ευάγγελος Αλέξανδρος Κελεσίδης
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Κατασκευή, ανάπτυξη και ψυχομετρική αξιολόγηση κλίμακας για την εκτίμηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης
 
Τόμ. 4 (2015) Μοντέρνος Ρατσισμός και στάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: μια συγχρονική έρευνα μεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. Περίληψη   PDF
Αντώνης Σαπουντζής, Γιώργος Μαυρομμάτης, Τετιάνα Ντομπρίντεν, Αλεξάνδρα Καρούσου
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Ο ρόλος του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Θεσσαλονίκης για την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού Περίληψη   PDF
Ελένη Παππά, Γεώργιος Ιορδανίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για το «Νέο Σχολείο» Περίληψη   PDF
Κώστας Χρυσαφίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Οι ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας: Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών Περίληψη   PDF
Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Παπανδρέου, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Βίκυ Ιππέκη
 
Τόμ. 4 (2015) Οι γονείς πηγή πληροφοριών για την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους: μελέτη συγχρονικής εγκυρότητας του Τεστ Επικοινωνιακής ως Ανάπτυξης (ΤΕΑ) Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα Καρούσου, Κυριακή Νικολαΐδου
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Οι έμφυλες κατασκευές των παιδιών νηπιαγωγείου για τα επαγγέλματα Περίληψη   PDF
Έμη Παπαναστασίου
 
Τόμ. 3 (2015) Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της Περίληψη   PDF
Έλση Ντολιοπούλου
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου Περίληψη   PDF
Ιωάννα Δημήτριος Δημοπούλου, Μαρία Φρούντα
 
Τόμ. 4 (2015) Οι στάσεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Περίληψη   PDF
Αντώνης Παπαοικονόμου
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Οι ταμπλέτες στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε μαθητές δημοτικού Περίληψη   PDF
Αικατερίνη Μαστροκούκου, Εμμανουήλ Φωκίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Πληροφορίες Περιοδικού Λεπτομέρειες   PDF   PDF (English)
Συντακτική Ομάδα
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Ποιοτική ανάλυση λαθών μαθητών Δ΄ - ΣΤ΄ δημοτικού σε ορθογραφικά έργα υπαγόρευσης και ελεύθερης γραφής Περίληψη   PDF
Στυλιανή Βασίλειος Ξάνθη
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και παρέμβαση του δασκάλου Περίληψη   PDF
Ευρώπη Ιωάννη Πουρσανίδου
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο Περίληψη   PDF
Δημήτριος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Πρώιμες μορφές σχολικού εκφοβισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Περίληψη   PDF
Μαρία Βλάχου, Kafenia Βotsoglou, Ελένη Ανδρέου
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Ρόλοι και διαδικασίες λήψης απόφασης σε επίπεδο σχολικού οργανισμού Περίληψη   PDF
Αγγελική Γόγολα, Αθανάσιος Κατσής
 
Τόμ. 4 (2015) Σενάριο-κλειδί και αντι-σενάριο «Προσπάθεια» και «ευκολία» στο λόγο φοιτητών και φοιτητριών για την αντιγραφή στις εξετάσεις Περίληψη   PDF
Luciana Benincasa
 
51 - 75 από 87 Στοιχεία << < 1 2 3 4 > >>