| More
Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά

 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) Η ανάπτυξη των τυπικών ορισμών λέξεων δίγλωσσων μαθητών Γυμνασίου: Μελέτη μίας διδακτικής παρέμβασης Περίληψη   PDF
Ιφιγένεια Δόση
 
Τόμ. 1 (2013) Η αναστοχαστική πράξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης εκδοχής του μοντέλου Lesson Study. Περίληψη   PDF
Ελένη Γιαννακίδου, Κατερίνα Γιόφτσαλη, Ελένη Τζιώρα
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η αντιμεταθετική ιδιότητα ως μέσο ενίσχυσης των νοερών υπολογισμών πρόσθεσης των μικρών παιδιών Περίληψη   PDF
Δέσποινα (Despina) Δεσλή (Desli), Χαρίκλεια-Ειρήνη Αγγέλη
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Περίληψη   PDF
Χαρίλαος (Harilaos) Ζάραγκας (Zaragas), Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia)
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) Η αφηγηματική νοημοσύνη: εννοιολογικός προσδιορισμός και αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία Περίληψη   PDF
Σπύρος Κιοσσές
 
Τόμ. 2 (2014) Η γονική εμπλοκή των αλλοδαπών υπό την οπτική των νηπιαγωγών Περίληψη   PDF
Διονυσία Κοντογιάννη, Βασίλειος Οικονομίδης
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Η εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρία στην περίοδο του COVID-19: Μια πιλοτική έρευνα Περίληψη   PDF
Αγλαϊα - Λία Σταμπολτζή, Άγγελος Γιαννούλας, Αντώνης Καλαματιανός
 
Τόμ. 1 (2013) Η εμπειρία της νοσηλείας και η επιστροφή στο σχολείο: θέματα εκπαίδευσης και προσαρμογής του παιδιού Περίληψη   PDF
Βασιλική Μπρουσκέλη
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Η ένταξη των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια στην ομάδα των συνομηλίκων στο νηπιαγωγείο μέσα από το συλλογικό παιχνίδι - Μια πιλοτική έρευνα Περίληψη   PDF
Γιώργος Συμεών Μπάρμπας, Ουρανία Τρυποπούλου
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Η επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την ενασχόλησή τους με την πρακτική άσκηση των φοιτητών Περίληψη   PDF
Καφένια Μπότσογλου, Ελευθερία Μπεαζίδου, Ιωάννης Τσολακίδης
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Η Επίδραση ενός Παρεμβατικού Προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην Κοινωνική Συμπεριφορά, Αυτοεκτίμηση και Κινητική Ανάπτυξη Νηπίων Περίληψη   PDF
Charilaos Konstantinos Zaragas
 
Τόμ. 9, Αρ. 1 (2020) Η επίδραση του σχολικού κλίματος στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνα Βασίλειος Κοζιώρη, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η μετασχηματιστική ηγεσία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Βασιλική Καλλιοντζή, Γεώργιος Ιορδανίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 2 (2014) Η προβληματική του συνεδρίου Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές Λεπτομέρειες   PDF
Συντακτική Ομάδα
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η Συμβολή της Μεντορικής Σχέσης στην Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Βλάχου, Νικόλαος Μάνεσης
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (2019) Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Περίληψη   PDF
Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa), Κωνσταντίνος (Constantinos) N. Μαντζίκος (Mantzikos), Στέφανος (Stefanos) Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos)
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος Περίληψη   PDF
Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia), Χαρίλαος Ζάραγκας, Βασίλειος Κούτρας, Δήμητρα Κουτσούκη
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (2016) Η συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων Περίληψη   PDF
΄Αννυ Ασημάκη, Εύα Κυριαζοπούλου, Δημήτρης Βεργίδης
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) Ηλεκτρονική επικοινωνία σχολείου και οικογένειας την περίοδο της πανδημίας COVID-19 Περίληψη   PDF
Μαρία Κεσσοπούλου, Ασημίνα Τσιμπιδάκη
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης κατά τη μεταπολίτευση Περίληψη   PDF
Ευάγγελος Αλέξανδρος Κελεσίδης
 
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2018) Κατασκευή, ανάπτυξη και ψυχομετρική αξιολόγηση κλίμακας για την εκτίμηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ανάγνωσης Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) Μετασχηματίζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» σε μια διαλογική και συμμετοχική διαδικασία Περίληψη   PDF
Συμέλα Σιδηροπούλου, Σοφία Αυγητίδου
 
Τόμ. 10, Αρ. 1 (2021) Μοντέλο ανάλυσης εικόνων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου: ένα εργαλείο για την προώθηση κριτικού οπτικού γραμματισμού Περίληψη   PDF
Ευανθία Καραγιαννάκη
 
Τόμ. 4 (2015) Μοντέρνος Ρατσισμός και στάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: μια συγχρονική έρευνα μεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. Περίληψη   PDF
Αντώνης Σαπουντζής, Γιώργος Μαυρομμάτης, Τετιάνα Ντομπρίντεν, Αλεξάνδρα Καρούσου
 
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2017) Ο ρόλος του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Θεσσαλονίκης για την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού Περίληψη   PDF
Ελένη Παππά, Γεώργιος Ιορδανίδης
 
51 - 75 από 108 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 > >>