[1]
Κοππά Μ. 2017. Κ. Αρβανιτόπουλος, Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα. Χαρ. Παπασωτηρίο , Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 21, 1 (Οκτωβρίου 2017), 181–184. DOI:https://doi.org/10.12681/hpsa.14770.