[1]
Καζάκος Π. 2017. Ο «εξευρωπαϊσμός» της δημόσιας πολιτικής: Η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάμεσα σε εσωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 13, (Νοεμβρίου 2017), 83–122. DOI:https://doi.org/10.12681/hpsa.15139.