[1]
Κονδύλης Β.Θ. 2017. Ουδετερότητα-μορφές πολιτικοποίησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ιστορική προσέγγιση του προβλήματος (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ). Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 4, 2 (Δεκεμβρίου 2017), 99–114. DOI:https://doi.org/10.12681/hpsa.15297.