[1]
Μόσχος Δ.Ν. 2017. Ο ορθόδοξος χριστιανισμός ως πτυχή της νεοελληνικής πολιτικής κουλτούρας: Κριτικές παρατηρήσεις — σε άρθρο του Θ. Λίποβατς. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 4, 2 (Δεκεμβρίου 2017), 129–138. DOI:https://doi.org/10.12681/hpsa.15299.