[1]
Φραγκουδάκη Ά. 2017. ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση): Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, 449 σελ. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 4, 2 (Δεκεμβρίου 2017), 139–145. DOI:https://doi.org/10.12681/hpsa.15300.