(1)
Μαντόγλου Α.; Χαραλάμπους Κ. Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή. HPSA 2017, 11, 54-98.