(1)
Καφετζής Π. Η δικτατορία στη μαζική πολιτική της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας: Μια εμπειρική προσέγγιση. HPSA 2017, 12, 36-56.