(1)
Πιζάνιας Π. Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα. HPSA 2017, 4, 25-57.