(1)
Φραγκουδάκη Ά. ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση): Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, 449 σελ. HPSA 2017, 4, 139-145.