Κοππά Μ. (2017). Κ. Αρβανιτόπουλος, Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα. Χαρ. Παπασωτηρίο , Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 21(1), 181–184. https://doi.org/10.12681/hpsa.14770