Μαντόγλου Α., & Χαραλάμπους Κ. (2017). Πολιτική εξουσία και κοινωνική επιρροή. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 11, 54–98. https://doi.org/10.12681/hpsa.15114